FamYX   Stamboom Management

 

       
       
       
     
       
   
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
 

   
       
 

 

   
       
       
       
  Copyright FamYX © 2000-2010    
Algemeen

FamYX is te gebruiken op alle computers vanaf Windows 98 tot en met Windows 7.

Werkt met zes stamboomviews: Parenteel, Genealogie, Kwartierstaat, Stamreeks, Algemeen-formulier en Kwartierstaat-formulier. In een Parenteel, Genealogie of Kwartierstaat kunnen meer dan 100 (maximaal 114) generaties worden gegenereerd. Via het hoofdmenu kunnen ook direct  personen en relaties worden ingevoerd middels de twee lijsten: Lijst van Personen en Lijst van Relaties.
U kunt tijdens het invoeren van gegevens van personen en relaties kiezen de controle van datums aan of uit te zetten.

Vrijwel alle bekende stamboomprogramma’s gaan ervan uit dat de partner van een man een vrouw is, en omgekeerd. Echter de laatste tijd is er steeds meer behoefte om ook gelijksoortige relaties en homo-huwelijken in een stamboom te kunnen plaatsen. Al deze stamboomprogramma’s kunnen dit niet invoeren behalve misschien wanneer er allerlei ingewikkelde kunstgrepen worden uitgevoerd.
In FamYX is het zondermeer mogelijk man-man en vrouw-vrouw relaties in te voeren en die verder in alle overzichten en rapporten weer te geven.

Naast alle standaard gegevensrubrieken van personen als naam, geboorte, overlijden en huwelijk kunt u bij iedere persoon een afbeeldingsbestand invoeren met een foto, een wapen behorende bij deze persoon.

Er zijn vijf variabelen gereserveerd voor uw eigen gegevensrubrieken. Hier kunt u aan iedere persoon informatie toevoegen die u elders niet kunt onderbrengen.

Als meerdere familieleden bezig zijn met hun stamboom of andere willen stamboomgegevens met u uitwisselen dan kunt u hun stamboomgegevens aan uw eigen stamboom toevoegen via het hulpprogramma "Samenvoegen van stambomen".
 

Eenvoudig te leren en gebruiksvriendelijk

FamYX is intuďtief duidelijk en snel te leren en te gebruiken. Een uitgebreide contextgevoelige helpfunctie staat de gebruiker op ieder moment ter beschikking. Met F1 kunt u in het programma ter plekke toepasselijke helpondersteuning oproepen.

FamYX heeft een eigen ontworpen icoon en vormgeving die belangrijke standaard-functies duidelijk aangeeft.  De menu-structuur en het manouvreren door het programma is overzichtelijk en praktisch.

Met FamYX kunnen op vele manieren personen worden ingevoerd en relaties worden gelegd.

Een Parenteel of Genealogie kan al gauw erg groot en onoverzichtelijk worden en is daarom onpraktisch om mee te werken op de beperkte ruimte die een computer-monitor nu eenmaal biedt.
In FamYX is de oplossing bedacht om een ‘tijdelijke’ stamvader te kiezen en tegelijk –indien gewenst- het aantal getoonde generaties te beperken! Op die manier kun je in iedere tak of deeltak van de stamboom locaal werken b.v. in een gezins-view.
 

Overzichten en rapporten

In het hoofdmenu kan men diverse overzichten maken van alle personen in de stamboom of een -onder voorwaarde- geselecteerde groep van personen.
Evenzo kunt u een overzicht maken van alle relaties in de stamboom.

Diverse grafische overzichten alsmede tekstrapportages van Parenteel, Kwartierstaat en Genealogie.

Verder overal waar u het persoons gegevens formulier kunt oproepen, kunt u een gedetailleerd overzicht maken van alle gegevensrubrieken betreffende die persoon.

Alle tekstuele overzichten kunnen in HTML, PDF of RTF(Word) formaat worden gegenereerd.
 

Uitwisselen met andere stamboomprogramma’s en genealogie onderzoekers

GEDCOM 5.5 is de standaard manier om stambomen d.w.z. gegevens betreffende personen en relaties op te slaan in een bestand. De standaard is ontwikkeld door: “Family History Department of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS)”.  

Met de standaard GEDCOM versie 5.5 kunnen stambomen worden geëxporteerd naar of geďmporteerd uit andere stamboomprogramma’s.  Het is de algemeen erkende standaard om genealogische gegevens uit te wisselen tussen genealogische onderzoekers die verschillende computerprogramma’s gebruiken.
 
 
Hulp- en systeemfuncties

Geďntegreerde Backup en Restore faciliteiten zorgen dat uw (stamboom)gegevens worden beveiligd tegen verlies, computerstoring en dergelijke.

FamYX bevat standaard een lijst met prefixen(voorvoegsels) van namen voor het alfabetisch ordenen van geslachtsnamen en een lijst met soorten relaties.
Deze lijsten kunt u naar eigen behoefte aanpassen.

Voor het gehele programma zijn verschillende opties instelbaar, zoals het scherm/view waarmee u wilt beginnen als u het programma start, datumcontrole standaard aan danwel uit zetten, algemene weergave instellingen van het Parenteel en Genealogie scherm etc.
 

Erfelijkheid

Diverse eigenschappen van personen, zoals intelligentie, ziekte, oorzaak van overlijden, gewicht, kleur haar, ogen etc. zijn erfelijk.
Indien u een bepaalde eigenschap wilt bestuderen kunt u die in een van de User-variabelen invoeren voor de betreffende personen.

Vervolgens kunt u deze eigenschap in een Parenteel zichtbaar maken, ongeveer op dezelfde manier als in de linksstaande figuur is te zien. FamYX gebruikt zoals u ziet vrijwel dezelfde notatie voor persoon, relatie, man en vrouw. Bij FamYX echter wordt een relatie door een dubbele band/streep aangegeven en niet door een enkele zoals hier.

Vooral bij klinisch-genetisch onderzoek wordt veel gebruik gemaakt van dit soort grafische presentaties.
Dit gebeurt vaak met programma's die duizenden dollars kosten.
Echter met  FamYX  kunt u deze overzichten ook zo in een handomdraai maken.

 


 

Zie ook de pagina "Nieuws" bij het onderwerp "Epigenese".