FamYX   Stamboom Management

 

       
       
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
   
       
     
       
 

   
       
 

 

   
       
       
       
  Copyright FamYX © 2000-2010    

NIEUWS
FamYX 5.5

Om het verwerken van alle gegevens te versnellen is een nieuwe versie van de onderliggende database,
Absolute Database vs 5.18 geinstalleerd.

De outputmogelijkheden zijn uitgebreid met een nieuwe lijst met relatie-gegevens waarin naar keuze datum en plaats van het Kerkelijk huwelijk danwel het Burgerlijk huwelijk. Dit omdat bij oudere generaties niet altijd een Burgerlijk huwelijk bekend is.

In het printen van Parenteel en Genealogie lijsten is een bug opgelost bij een persoon waar privacy is aangevinkt wordt soms de foto van de persoon(als ie aanwezig is) voor een deel weergegeven.
Dit "initialisatie" probleem is nu hersteld.

Hoofdmenu, uitvoer item lay-out van outputlijsten personen en relaties is verbeterd.
 

FamYX 5.4
In Famyx 5.4 is een groot aantal wijzigingen doorgevoerd. Het afdrukken van het leeftijdsdiagram kan nu met behulp van toegevoegde printopties op verschillende grootten en posities van het papier plaatsvinden.
Het zoeken van personen (personenlijst) is uitgebreid met doopdatum en datum van overlijden en begraven/cremeren. Deze variabelen zijn tevens in de personenlijst opgenomen.
Het selecteren/markeren van personen in Hoofdmenu en het Parenteel/Genealogie scherm is verbeterd en de bug bij zoeken op datum i.c.m. een tweede variabele is opgelost.
Bij het in gebruik nemen van een nieuwe versie krijgt de gebruiker automatisch een mededeling en uitleg hoe hij zijn stamboomgegevens dient te converteren naar de nieuwe versie.
De schermen Algemeen en Kwartierstaatformulier zijn verbeterd en meer overzichtelijk gemaakt.
Mededeling toegevoegd indien in een stamboomview nog geen persoon actief is (bv nog geen stamvader of proband geactiveerd) wat de gebruiker in dat geval kan doen.Verder zijn de standaardkleuren van personen in het Parenteel en Genealogie scherm(View) gewijzigd om een duidelijker overzicht te krijgen van alle personen (ook evt daarin actieve proband, stamreeks e.d.)
FamYX 5.3
Nieuwe items:
Leeftijdsdiagram van alle personen in een stamboom.
Zie bij Hoofdmenu onder "uitvoer".

U kunt naast enkele standaardleeftijdsverdelingen uw eigen leeftijdsklassen samenstellen.

Ook kleur lettertype e.d. kunt u zelf heel flexibel menu-gestuurd instellen.
In Parenteel en Genealogie schermen kan direct een relatie worden verwijderd. klik daartoe met rechtermuis op de (aangetrouwde) partner en kies uit het pop-down verschijnende menu "Relatie verwijderen". De rest gaat hetzelfde als relatie verwijderen via de relatielijst van het hoofdmenu.
Het aantal generaties in Parenteel en Genealogie resp Kwartierstaat schermen is verhoogd naar max 300.
Nieuwe iconen in het hoofdmenu ter verduidelijking van de verschillende functies.
Diverse kleine verbeteringen.

LET OP (Conversie oude versies Famyx)

Als u niet FamYX 5.2 al gebruikt maar versie 5.11 of eerdere versies dan kunt één van de volgende meldingen krijgen: PStamR bestaat niet  of Cannot delete table Rel0 etc.
Dit komt omdat vanaf 5.2 de Stamreeks als nieuwe functie is ingebouwd.

U kunt dat simpel oplossen door gewoon Famyx 5.3 op te starten en uw stamboom te activeren.
Hierna moet u deze stamboom als GedCom file EXPORTEREN en daarna direct weer te IMPORTEREN.
(Heeft u nog andere stambomen doe dan hetzelfde als hierboven aangegeven).

Als u de nieuwe stamboom dezelfde naam geeft als de oude wordt deze geheel overschreven met de nieuwe variabelen.
Laat het vinkje Id nrs van gedcom bestand behouden aan staan, tenzij u geheel nieuwe id-nummers wilt.
Uiteraard kunt u de geconverteerde stamboom een nieuwe naam geven, maar de oude stamboom (niet geconverteerd) blijft dan bestaan. deze kunt u dan evt. daarna verwijderen.

Sluit Famyx nu en start Famyx opnieuw. Als het goed is zult u nu de melding Rel0 etc. niet meer krijgen.


FamYX 5.2
 
Stamreeks in 'mannelijke', 'vrouwelijke' en 'zoveel mogelijk mannelijke' lijn in Famyx 5.2.
Evenzo rapportage stamreeksen van een stamboom.

In Parenteel en Genealogie scherm/view op de statusbalk aparte vermelding van Stamvader/moeder, Proband en Stamreeks.

Invoerscherm voor samenvoegen stambomen verbeterd.
Idem Kwartierstaat.


"EPIGENESE" of wel: het grote belang van onze VOOROUDERS !
 

Epigenetics adds a whole new layer to genes beyond the DNA. It proposes a control system of 'switches' that turn genes on or off – and suggests that things people experience, like nutrition and stress, can control these switches and cause heritable effects in humans
Bron: bbc.co.uk
 
In de TV uitzending van 24 april 06 van Netwerk werd uitgelegd hoe Pembrey en zijn Zweedse collega Bygren in het Zweedse stadje Overkalix statistische en andere bewijzen hebben gevonden dat niet alleen het DNA verantwoordelijk is voor de eigenschappen en het leven van volgende generaties maar dat heel duidelijk ook omgevingsfactoren een zeer grote rol kunnen spelen op het nageslacht.
Op het kerkhof en in de archieven aldaar(Overkalix) werden vele stamboomgegevens van de bevolking verzameld, vergeleken en geanalyseerd. Duidelijk is dat inderdaad de uitspraak in FamYX(Zie voorwoord van de Helpfile):

    " Wie het verleden begrijpt … kent de toekomst "

hiermee een andere bijna letterlijke betekenis krijgt. Inderdaad zullen gebeurtenissen bij uw voorouders -misschien wel 10 generaties terug- nog hun sporen achterlaten,sterker nog hun invloed bij ons en onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen enz. enz. doen gelden.

Even nog wat gereken om te illustreren hoe gigantisch veel mogelijkheden er zijn om allerlei invloeden via het aan- en uitschakelen van deze en die Genen over te brengen naar ons nageslacht:
Oorspronkelijk ging men uit van het bestaan van zo'n 100.000 genen bij de mens. Inmiddels is dat geslonken tot ca 30.000 stuks.
Als het ene gen 'aan' en het andere gen 'uit' staat, betekent dit in totaal bij 30.000 schakelaars (denk maar aan de bits van een computer) een aantal combinatiemogelijkheden van: 2^30.000 (twee tot de macht 30.000) ! Dit astronomische getal bedraagt ca 10^3090. Dus een 1 met meer dan 3000 nullen erachter. Hierbij verzinkt zelfs een 'GOOGLE' (een 1 met 100 nullen) in het niet.
Komtom genoeg mogelijkheden om iedere milliseconde uit iemands leven door te geven via de genen aan zijn en haar kinderen.
Uiteraard lijkt het ook nu weer te simpel om te stellen dat het erfelijkheidsgebeuren nu precies zus of zo verloopt, maar dit geeft al enigszins aan dat met het ontrafelen van het totale DNA van de mens de zaak niet stopt maar pas begint en misschien zijn we eigenlijk nog niet eens begonnen, wie weet?

Dat algemene gebeurtenissen in iemands leven doorgegeven kunnen worden aan ons nageslacht is op zich niet nieuw. In allerlei godsdiensten is dit allang bekend! (Bijbel: erfzonde, kruisiging: 'zijn bloed komen over ons en onze kindren', etc. Weliswaar wordt daar vaak in intuitieve en/of symbolische termen overgesproken. Dus dat de wetenschap daar nu pas achter is, is rijkelijk laat. Maar we moeten maar denken, beter laat dan nooit.

Stamboomonderzoek ofwel Genealogisch onderzoek is een fascinerende bezigheid en vereist veel geduld, nauwkeurigheid en doorzettingsvermogen. Er dienen veel bronnen en archieven op veel verschillende plaatsen geraadpleegd te worden. Toch begint het stamboomonderzoek heel eenvoudig in onze directe omgeving met het spreken van (vaak oudere) familieleden en het inzien van bestaande familiearchieven. Hierbij komt vaak een schat aan gegevens naar boven: Verhalen, familie-anecdotes, foto’s, plaatjes, oude voorwerpen, soms van grote kunsthistorische waarde en natuurlijk concrete data inzake geboorte, huwelijk en overlijden.
Het uitzoeken van iemands voorouders is het eerste is nog maar het begin. Daarna begint evenals in de wetenschap het eigenlijke werk: Het ordenen, sorteren en interpreteren van uw gegevens.
FamYX kan u hierbij helpen en een handvat bieden uw gegevens te ordenen en te overzien en uiteraard uit te wisselen en te presenteren aan anderen.

 

 
Indien u vragen heeft, suggesties voor verbeteringen of specifieke wensen voor een volgende versie laat het ons a.u.b. weten en E-mail ons :