FamYX   Stamboom Management

 

       
       
       
     
       
     
       
   
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
 

   
       
       
       
       
       
  Copyright FamYX © 2000-2010    
Om u een idee te geven hoe het stamboomprogramma FamYX eruit ziet wordt hier een aantal schermen weergegeven. Bij ieder scherm treft u een korte beschrijving.   
 

Hoofdscherm

 

In het hoofdscherm of hoofdmenu van FamYX zijn alle basis-, hulp- alsmede systeemfuncties te bereiken  voor het verder 'tunen' van het programma en uw stamboom gegevens.

Je kunt hier direct een persoon of relatie afzonderlijk invoeren of met de personen- en relatielijst de stamboom managen, d.w.z. personen/relaties invoeren, wijzigen en zonodig verwijderen.

Vanuit dit scherm kan ook 'geschakeld' worden naar één van de zes stamboom-views (Parenteel, Genealogie, Kwartierstaat, Stamreeks, Algemeen formulier, Kwartierstaat formulier). Ook vanuit een stamboom-view zelf kunt u direct wisselen naar een ander willekeurige stamboom-view.

Verder kunt u hier een nieuwe stamboom maken, verwijderen of een reeds bestaande stamboom in de vorm van een Gedcom-bestand importeren en in FamYX verder uitbreiden en onderhouden en vele (nieuwe) overzichten creëren.
 

Personenlijst

 

De lijst van personen bevat alle ingevoerde personen van uw stamboom.
Met behulp van deze lijst kunt u gemakkelijk en snel een persoon opzoeken in de database van uw stamboom.

Vanuit het hoofdmenu opgeroepen kunt u alle gegevens van alle personen in een handomdraai wijzigen, nieuwe personen toevoegen of evt. weer verwijderen.

Vanuit een stamboomview opgeroepen kunt u met behulp van de personenlijst alleen personen opzoeken, die vervolgens in de betreffende view wordt getoond. Door dubbelklikken kunt u alle gegevens van deze persoon oproepen.

Gegevens invoer formulier

 

Overal waar u een persoon aantreft, in de lijst van personen of in een van de stamboomviews kunt u onmiddellijk alle gegevens van deze persoon oproepen.

U kunt hier namen ingeven tot een lengte van 120 tekens, titels van personen, geboorte, overlijdens en huwelijks- danwel relatiegegevens, commentaren enz.

Er zijn vijf extra variabelen gereserveerd om uw eigen gegevens die niet in het gegevensformulier van een persoon zijn opgenomen, in te voeren. U kunt deze b.v. gebruiken om medische, financiële of andere gegevens op te slaan.

Nieuw is ook de mogelijkheid om afbeeldingen aan een persoon toe te voegen. Zo kunt u een foto, plaatje of wapen van uw familie en voorouders bij een persoon invoeren. Er kunnen maximaal vier afbeeldingsbestanden aan een persoon worden gekoppeld.

In bepaalde overzichten kunnen deze afbeeldingen al of niet in de tekst worden opgenomen.
 

Parenteel-view

 

Vanuit een stamvader of stammoeder worden alle nakomelingen zowel in de mannelijke als de vrouwelijke lijn weergegeven.
Als de grafisch afgebeelde boom te groot wordt kunt u een 'tijdelijke' stamvader of -moeder benoemen en/of het aantal generaties tot 1, 2, 3 -of wat u wilt- beperken.

Met één muisklik kan aan een hier afgebeelde persoon een nieuwe persoon: vader, moeder, echtg./partner of kind worden toegevoegd.

Door op een persoon te dubbelklikken krijgt u alle gegevens van deze persoon en kunnen deze eventueel gewijzigd worden of geprint.

De view voor de Genealogie (of ook wel 'Stamboom' genoemd) bestaat uit hetzelfde scherm, echter met dien verstande dat alleen de mannelijke nakomelingen en nakomelingen van een vrouw sec (d.w.z. zonder een bekende echtg. of partner) zijn gedefinieerd en worden afgebeeld.

N.B. Stamvader of -moeder in een Parenteel en Genealogie kunnen dus verschillende personen zijn!
 

Kwartierstaat-view

 

De kwartierstaat is wel een van de meest bekende en meest gebruikte manieren om naar uw stamboom te kijken. Vanuit één persoon, probandus of kwartierdrager geheten worden alle voorouders zowel in mannelijke als vrouwelijke lijn in beeld gebracht.

De output kan grafisch zoals in het hier afgebeelde schema als in de vorm van zgn. kwartierbladen of tekstrapportages worden weergegeven.

Naast deze vorm van invoer en presentatie van een kwartierstaat bestaat er in FamYX nog een andere: Het Kwartierstaat formulier. Daarbij staan de personen gerangschikt in de vorm van een kwartierblad van vier generaties. Zie ook hiernavolgend de view van het Algemeen formulier

Uiteraard is de probandus zowel in de Kwartierstaat als in het Kwartierstaat formulier dezelfde persoon.
 

Algemeen formulier-view

 

Het Algemeen formulier vormt naast de personenlijst en de relatielijst uit het hoofdmenu de meest algemene vorm om personen en relaties in te voeren.

Onderaan staat een paneel waarop een persoon als kind staat afgebeeld. Daarboven staan dan de twee ouders of partners. Tenslotte bovenaan de  daarbijhorende grootouders.

Van iedere partner in het linker vak worden in het andere vak alle bijhorende partners in een zogeheten combovak weergegeven en andersom.

Nieuw is vooral dat de keuze van het geslacht van de ene partner niet afhankelijk is van die in het andere paneel. Daarmee kunnen ook relatie tussen twee vrouwen of mannen worden gemaakt. In tegenstelling tot veel landen in Europa en de rest van de wereld is in Nederland het geregistreerde partnerschap al een routine. Hiermee is in dit stamboomprogramma al volledig rekening gehouden.
 

RELATIELIJST

 

De lijst van personen bevat alle ingevoerde personen van uw stamboom.
Me
Vanuit een stamboomview opgeroepen kunt u met behulp van de personenlijst alleen personen opzoeken, die vervolgens in de betreffende view wordt getoond. Door dubbelklikken kunt u alle gegevens van deze persoon oproepen.