FamYX   Stamboom Management

 

       
       
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
   
       
     
       
     
       
 

   
       
       
       
       
       
  Copyright FamYX © 2000-2010    

Hieronder vindt u u veel gestelde vragen. Indien u zelf een vraag wilt stellen, stuur ons dan een:     


Hoe kan ik een of beide ouders van een persoon wijzigen?
1. Ga naar het Hoofdmenu
2. Kies Lijst van personen
3. Zoek de betreffende persoon op (Enter/Dubbelklikken nu om persoon te wijzigen) 
4. Klik op tabblad "Vader/Moeder"
5. Stel nieuwe ouders in (Zoek of Wis etc.)
6. Klik dan tenslotte op OK
 

 Begin nieuwe tak. Wat wordt hier precies mee bedoeld?
  Als u begint met een ‘lege’ stamboom d.w.z. een nieuwe stamboom welke nog geen personen bevat of als u een stamboom heeft ingevoerd maar nog geen Stamvader of –moeder heeft aangewezen in het scherm van Parenteel of Genealogie, krijgt u de melding:  Begin nieuwe tak  Ja/Nee?.

Bij antwoord ja krijgt u het Persoons Gegevens Invoer Formulier en kunt een persoon invoeren die dan automatisch in het scherm de stamvader c.q. stammoeder(aleen bij Parenteel) wordt.

Bij het antwoord nee krijgt u gewoon het lege scherm te zien. U kunt dan een stamvader of –moeder uit de personenlijst kiezen, mits u al personen in de stamboom hebt zitten. 

Klik hiertoe op het icoon met de letters SV. Zoek vervolgens uit de personenlijst de persoon op die u als SV wilt laten functioneren. 

N.B. Een leeg scherm wil dus niet zeggen dat er géén personen of/en relaties in de stamboom aanwezig zijn.


 Tip! Backup: Het bewaren/saven van al uw stamboomgegevens.
  De standaard backup voor een stamboom is het Gedcom formaat.
Het is aan te raden om regelmatig een backup van uw stamboom(stambomen) te maken
Indien u afbeeldingen hebt ingevoerd bij personen vergeet dan niet al deze afbeeldings bestanden apart te copiëren en uiteraard bewaar ook uw persoonlijke codefile (usefmxNNN.fam) op een aparte plaats.
De backup dient u(i.v.m. mogelijke computercrashes) zeker ook op een extern geheugenmedium, zoals CD, DVD, Memorystick etc.) te bewaren. Zo weet u zeker dat u niets van uw gegevens kwijt raakt!
 

 Tip!  Horoscoop verjaardagslijst: Maak uw eigen horoscooptekens.

  Wanneer u een verjaardagslijst maakt gesorteerd volgens sterrenbeelden kunt u de horoscoop tekens veranderen en uw eigen tekens maken in plaats van de standaard tekens. Dit kan alleen in de HTML output.

U ziet daar de 12 tekens (eigenlijk 13 incl. het onbekend teken!) als afbeeldingsbestanden( jpg bestanden) staan. De afbeeldingsgrootte is 16x16. Als u deze bestanden vervangt door uw eigen plaatjes onder dezelfde naam, krijgt u de verjaardagslijst met uw eigen tekens.


 Hoe kan ik uitvoer in HTML formaat krijgen?
  Alle uitvoer in FamYX is context-afhankelijk. D.w.z. u kunt alle uitvoer maken in het scherm wat daarop betrekking heeft.

In het hoofdmenu kunt u enkele overzichten maken (zie onder Uitvoer) van personen, relaties en verjaardagslijsten. Na de preview(printafdruk bekijken) kunt u bovenin op het icoon "Naar bestand" klikken en HTML uitvoer kiezen. Alle bestanden hebben hier de extensie 'html'.

Wanneer u een Parenteel of Kwartierstaat overzicht wilt in HTML, moet u naar het betreffende scherm. Dan een overzicht maken. U krijgt dan weer de preview(printafdruk bekijken). Kies vervolgens weer  het icoon "Naar bestand" en geef een naam aan het HTML bestand. Let wel aangezien hier ook namenindex bestanden e.d. worden aangemaakt krijgt u 4 HTML files. De hoofd/startfile begint met de tekst "index". Alle bestanden hebben hier de extensie 'htm'.

 Hot key voor het Zoeken naar personen (via de personen lijst).

  In alle schermen/views kunt u in één keer de personenlijst oproepen om een bepaald persoon op te zoeken in de database van uw stamboom. Gebruik hiervoor de toetsen-combinatie:CTRL-Z.

 N.B. Geldt vanaf versie 3.0.1.

 Heb stamboom ingevoerd. Maar krijg in Parenteel en Kwartierstaat niets te zien?

  In een Parenteel kun je een persoon aanwijzen die de stamvader of stammoeder is (in het Genealogie-scherm kun je alleen volgens de definitie een stamvader aanwijzen).
In deze schermen tref je ook bovenin een knop met de letters SV resp. PB aan. Als je daar opklikt kun je uit de Personenlijst de gewenste persoon kiezen en benoemen tot Stamvader resp. Proband.
Je moet het zo zien: In principe kan elke persoon uit je stamboom SV of PB zijn. Vaak wil je voor een SV de oudste persoon hebben en als Proband jezelf of een recent geboren persoon. Want een Parenteel gaat uit van het nageslacht van iemand en een Kwartierstaat juist van het voorgeslacht. Zie ook verder in de Helpfile van FamYX.

 Hoe in Parenteel/Genealogie scherm aan een willekeurig persoon een vader of moeder toevoegen?

  Heel eenvoudig! Klik met Rechtermuis op persoon waaraan u een ouder wilt toevoegen.Kies uit Popup-menu: "Tijdelijk stamvader".
Vervolgens klik weer met Rechtermuis op dezelfde persoon en kies nu uit Popup-menu "Vader/moeder toevoegen" (natuurlijk kan dit alleen als aan deze persoon nog niet beide ouders zijn toegevoegd). Nu krijgt u het Gegevensinvoerformulier en vul of de gegevens in van een NIEUW persoon of haal uit de personenlijst/database linksboven met het icoon: .
de gezochte ouder.

 Wat is de volgorde van datuminvoer (datumformaat)?
  De volgorde bij het invoeren van een datum is: dag maand jaar. Het formaat is: DD-MM-JJJJ
Voorbeeld: 23 juli 1867 dient ingevoerd te worden als 23-07-1867 of als 23-7-1867.
In de komende update kan een volledige datum ook ingevoerd worden als 23 7 1867 of 23 jul 1867.
Dus mogelijkheden genoeg.

 Hoe kan ik een willekeurige datum invoeren als "van okt 1788 tot dec 1788"?

  Een onvolledige datum als 'jan 1596' of '1783' zal als tekst worden gezien en behandeld.
U kunt dus ook een datum als 'omstreeks 1860' of 'tussen 1603 en 1604' invoeren. Deze datums worden dan niet gebruikt bij leeftijd en andere datum berekeningen.
N.B. De lengte van een tekstdatum is maximaal 36 tekens.

 Hoe kan ik aan een persoon een vader of moeder toevoegen? 

  Via Hoofdmenu:
In het hoofdmenu: Kies personenlijst, zoek persoon op en kies wijzigen persoon (dubbelklikken op persoon is voldoende) en ga naar tabblad Vader/Moeder. Zoek de betreffende vader of moeder (ouder) op (klik op Zoek-button) en als persoon gevonden klik op OK.
N.B. De ouder moet wel eerst als persoon in de database zijn ingevoerd.

Via Parenteel of Genealogie scherm:
Alleen aan de stamvader of stammoeder (SV) kan een ouder worden toegevoegd.
In de Parenteel-view kan zowel een vader als moeder aan de SV worden toegevoegd.
In de Genealogie-view kan alleen een vader aan de SV worden toegevoegd aangezien de top van een Genealogie volgens de definitie alleen een man kan zijn!

Via de Kwartierstaat, Kwartierstaat formulier en Algemeen formulier:
Als de persoon nog geen vader en/of moeder heeft kan zondermeer een vader of moeder worden toegevoegd.


 Ik wil een tekstverslag van mijn kwartierstaat printen, hoe doe ik dat?
  Alle output van FamYX is te vinden bij de betreffende stamboomview.

Ga naar de kwartierstaat, geef de Proband of Kwartierdrager aan (indien dit nog niet het geval is) en klik op de werkbalk op het icoon:   of klik met Rechtermuis (naast een persoon) en kies uit popup-menu: Overzichten. Kies vervolgens het gewenste ouput verslag.

Op dezelfde manier vindt u alle outputoverzichten van Parenteel of Genealogie(Stamboom) bij het betreffende scherm (Parenteel/Genealogie view).

Overzichten betreffende alle personen of relaties in de stamboom zijn te vinden in het hoofdmenu. Hier kunt u evt. ook eerst een selectie van personen maken en daar een lijst van uitprinten. Zie daarvoor bij het hoofdmenu onder het submenu: Uitvoer.
Tenslotte kan van ieder persoon waar dan ook een overzicht gemaakt worden van al zijn of haar gegevens door dubbel teklikken op deze persoon(resp. Rechtermuis) en het Gegevens Invoer Formulier oproepen en idem op het icoon  te klikken


  Ik heb al diverse personen ingevoerd in mijn stamboom. Hoe kan ik deze toevoegen aan mijn Kwartierstaat?

  Als u deze personen hebt toegevoegd en daarbij aan hebt gegeven wie de ouders zijn dan zullen deze personen automatisch in de kwartierstaat staan als u de juiste Proband hebt ingesteld.
Echter u kunt ook direct in een kwartierstaat personen invoeren. Wel door de vorm van de kwartierstaat alleen steeds een vader of een moeder van een persoon. Klik daartoe in het scherm van de Kwartierstaat met de Rechtermuis op de persoon waaraan u een nieuwe persoon wilt toevoegen en kies uit popup-menu vader/moeder toevoegen. Voer nu de gegevens in van de vader of moeder of als de vader of moeder al als persoon in de stamboom zit, klik dan in het scherm van het Gegevens Invoer Formulier linksboven op de werkbalk op het icoon zoeken van personen (in de stamboom database) en u krijgt de lijst van personen. Zoek de gewenste persoon op en selecteer deze b.v. door dubbel te klikken. Na OK wordt de persoon aan de kwartierstaat toegevoegd.